top of page

Missing You

Missing You leert kinderen, jongeren en jongvolwassenen bewust omgaan met verlies. Ze leren hun emoties verwoorden, uitbeelden en aanvaarden. Ze leren hun gevoelens aandacht te geven en er aandacht voor te vragen.


Missing You brengt verlies bij kinderen, jongeren en jongvolwassen onder de algemene aandacht en vraagt om steun en begrip. Dit gebeurt door middel van vormingen en media-aandacht. 


Missing You is een vrijwilligersorganisatie en telt momenteel meer dan 100 vrijwilligers. Elk van deze vrijwilligers volgt een basisopleiding, permanente vorming en intervisiemomenten. Deze vrijwilligers worden ondersteund door professionele medewerkers. 

Ikzelf ben actief als vrijwilliger binnen Missing You en neem er verschillende rollen op:

praatgroepbegeleidster, vormingen,...Meer info op www.missingyou.be.

witte Zanden
Missing You
bottom of page