top of page

SENSITIEF EIGENAARSCHAP

Catherine Carton.jpg

Sensitief eigenaarschap is het bewustzijn, de verantwoordelijkheid en de actieve betrokkenheid bij het begrijpen en omgaan met onze eigen emoties, gedragingen, reacties en ervaringen, vooral in relatie tot ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden.

Het draait om het erkennen van de impact van deze gebeurtenissen op ons leven en het nemen van de regie over ons eigen welzijn en groei.

Sensitief eigenaarschap helpt ons om veerkrachtiger te worden, effectiever te communiceren en een positieve en ondersteunende omgeving te creëren voor onszelf en anderen.

Sensitief eigenaarschap en zelfbewust leiderschap vullen elkaar aan en vormen een krachtige combinatie voor het creëren van een gezonde en ondersteunende werkomgeving.

Leiders die sensitief eigenaarschap tonen, hebben de mogelijkheid om hun teamleden te inspireren, te motiveren en te ondersteunen, wat leidt tot betere prestaties, hogere betrokkenheid en een positieve organisatiecultuur.

Lichaamsbewustzijn is een essentieel onderdeel van sensitief eigenaarschap, omdat het ons helpt om een dieper begrip te krijgen van onze emoties, behoeften en reacties.

Lichaamsbewustzijn bevordert een diepere en meer holistische benadering van welzijn en helpt ons om veerkrachtiger te worden.

bottom of page