top of page

DE KRACHT VAN ONTHECHTEN

We worden maar al te vaak geconfronteerd met verandering.
Dit kan een veranderde context op het werk zijn of in persoonlijke sfeer. Elke verandering gaat gepaard met een proces van onthechten. We zijn het echter verleerd om bewust met afscheid of onthechting om te gaan. Dit maakt nochtans deel uit van het leven en dit ontkennen of onderdrukken heeft negatieve gevolgen voor zowel het individu als voor de organisatie of de maatschappij.

Ikzelf ben ervan overtuigd dat energie en ruimte voor transformatie pas vrij komen indien men ook aan het proces van onthechten de nodige tijd spendeert.

bottom of page